При изготвянето на бюджета на общината преди всичко следва да се съблюдава принципа на бюджет ориентиран към резултати. Това е предпоставка за постигане на максимален краен ефект от използването на достъпния ресурс.

Конкретните дейности по отношение на бюджета включват като първа стъпка преглед и обстоен анализ на цялостния бюджет, принципите му на формиране, приоритети, очаквани резултати…

Кандидатът за кмет на Джебел Неджми Али представя програмата си за управление на общината, мандат 2019-2023, на срещите с избирателите.

Цялото съдържание тук!

Add Your Comment