Мерки за подпомагане на животновъдството и растениевъдството, като единствен източник на доходи за голяма част от населението от селата;

Изработване на нови устройствени планови, с оглед отреждане на терени за изграждане на селско-стопански постройки извън населените места, с цел те да бъдат узаконени и да се спази директивата на ЕС – за да могат да отговарят на критериите за субсидиране, чрез директните плащания;

Преглед и актуализация на вътрешно-нормативната база с цел улесняване и подобряване на достъпа до услуги за фермерите…

Кандидатът за кмет на Джебел Неджми Али представя програмата си за управление на общината, мандат 2019-2023, на срещите с избирателите.

Цялото съдържание тук!

Add Your Comment