Преглед, анализ и изменения на устройствения правилник на общината, общинските наредби, правилници и др. с оглед облекчаване на процедурите и правилата за обслужване, контрол и ред в общината;

Изработване на проект за изграждане на система за видеонаблюдение в града и кварталите с цел превенция на нарушенията на обществения ред и опазване на общинското имущество, това на гражданите и на търговските обекти и подобряване на сигурността на населението…

Кандидатът за кмет на Джебел Неджми Али представя програмата си за управление на общината, мандат 2019-2023, на срещите с избирателите.

Цялото съдържание тук!

Add Your Comment