Включването на нови терени в регулация да става не инцидентно и хаотично, а с визия, която може да издържи в дългосрочен план.

Постъпки за придобиване от страна на общината на имоти с отпаднала необходимост за нуждите на държавните ведомства (КОС).

В периферията на урбанизираните територии да се включват нови имоти за инвестиционно изграждане…

Кандидатът за кмет на Джебел Неджми Али представя програмата си за управление на общината, мандат 2019-2023, на срещите с избирателите.

Цялото съдържание тук!

Add Your Comment