Повишаване на здравната култура у населението; превенция и профилактика на болестите; оптимизация на здравната инфраструктура и модернизация чрез нови технологии и оборудване;

Подготовка и реализиране на проект за осигуряване на безплатни ежегодни профилактични изследвания на населението, като се създава база данни с анализ на резултатите, за да се установи каква е местната заболеваемост и тези данни се отразят в здравните картони с цел превенция…

Кандидатът за кмет на Джебел Неджми Али представя програмата си за управление на общината, мандат 2019-2023, на срещите с избирателите.

Цялото съдържание тук!

Add Your Comment